Islamsk Råd Norge

Vi deler fullt ut norske myndigheters ambisjon om å bekjempe psykisk og fysisk vold i samfunnet. I dette innspillet ønsker vi å henlede oppmerksomheten mot noen momenter som kan bidra til at tiltakene blir mer treffsikre i å hjelpe ofrene. Det er viktig at politikk som innføres for å fremme individers frihet til livsutfoldelse ikke…