Om utvalget

Regjeringen oppnevnte 3. september 2021 et lovutvalg som skal utrede de samlede juridiske problemstillingene i saker som gjelder negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og psykisk vold. Lovutvalget startet sitt arbeid 7. februar 2022. Utredningen var planlagt levert innen innen 31. januar 2024, men denne fristen er utsatt til 24. juni 2024.

Professor Henriette Sinding Aasen ved Det juridiske fakultetet, Universitetet i Bergen, er leder for lovutvalget.

Lovutredningen er en oppfølging av tiltak 21 i handlingsplanen Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, 2021-2024.

Om utvalgets nettside:

Lovutvalget ønsker innspill og refleksjoner fra de som har erfaringer med og synspunkter på tematikken i mandatet. Alle innspill blir lest. Innspillene blir offentlig tilgjengelige på denne nettsiden.

Aktuelt

Lovutvalget leverer sin utredning til statsråd Tonje Brenna mandag 24. juni klokken 11.00.