Møter

Planlagte møter 2023

26. januar 2023 – niende utvalgsmøte (digitalt)

20. – 21. februar 2023 – tiende utvalgsmøte

23. mars 2023 – ellevte utvalgsmøte (digitalt)

20. og 21. april 2023 – tolvte utvalgsmøte

25. mai 2023 – trettende utvalgsmøte (digitalt)       

21. og 22. juni 2023 – fjortende utvalgsmøte

21. og 22. august 2023 – femtende utvalgsmøte

13. og 14. september 2023 – sekstende utvalgsmøte

4. og 5. oktober 2023 – syttende utvalgsmøte

16. oktober 2023 – attende utvalgsmøte                              

Avholdte møter 2022:

7. februar 2022 – første utvalgsmøte (digitalt) handlet blant annet om:

11. mars 2022 – andre utvalgsmøte handlet blant annet om:

4. april 2022 – tredje utvalgsmøte handlet blant annet om:

19. og 20. mai 2022 – fjerde utvalgsmøte handlet blant annet om:

3. juni 2022 – femte utvalgsmøte handlet blant annet om:

29. august 2022– sjette utvalgsmøte handlet blant annet om:

27. og 28. oktober 2022 – sjuende utvalgsmøte handlet blant annet om:

19. og 20 desember 2022 – åttende utvalgsmøte handlet blant annet om: