Niende utvalgsmøte – 26. januar 2023

Digitalt møte – to timer