Åttende utvalgsmøte, 19. og 20. desember 2022

Delvis digitalt – Bergen
Møte omhandlet blant annet: